דוגמא לקוד המקוצר


det

דוגמא לקוד המלא


<details></details>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה