דוגמא לקוד המקוצר


dl+

דוגמא לקוד המלא


<dl>
    <dt></dt>
    <dd></dd>
</dl>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה