דוגמא לקוד המקוצר


dlg

דוגמא לקוד המלא


<dialog></dialog>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה