דוגמא לקוד המקוצר


doc4

דוגמא לקוד המלא


<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה