דוגמא לקוד המקוצר


embed

דוגמא לקוד המלא


<embed src="" type="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה