דוגמא לקוד המקוצר


fieldset:disabled

דוגמא לקוד המלא


<fieldset disabled="disabled"></fieldset>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה