דוגמא לקוד המקוצר


fig

דוגמא לקוד המלא


<figure></figure>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה