דוגמא לקוד המקוצר


form

דוגמא לקוד המלא


<form action=""></form>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה