דוגמא לקוד המקוצר


form:get

דוגמא לקוד המלא


<form action="" method="get"></form>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה