דוגמא לקוד המקוצר


form:post

דוגמא לקוד המלא


<form action="" method="post"></form>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה