דוגמא לקוד המקוצר


frame

דוגמא לקוד המלא


<frame />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה