דוגמא לקוד המקוצר


fst

דוגמא לקוד המלא


<fieldset></fieldset>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה