דוגמא לקוד המקוצר


hdr

דוגמא לקוד המלא


<header></header>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה