דוגמא לקוד המקוצר


hr

דוגמא לקוד המלא


<hr />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה