דוגמא לקוד המקוצר


html:4s

דוגמא לקוד המלא


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה