דוגמא לקוד המקוצר


html:xml

דוגמא לקוד המלא


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></html>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה