דוגמא לקוד המקוצר


iframe

דוגמא לקוד המלא


<iframe src="" frameborder="0"></iframe>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה