דוגמא לקוד המקוצר


input

דוגמא לקוד המלא


<input type="text" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה