דוגמא לקוד המקוצר


input:i

דוגמא לקוד המלא


<input type="image" src="" alt="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה