דוגמא לקוד המקוצר


input:reset

דוגמא לקוד המלא


<input type="reset" value="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה