דוגמא לקוד המקוצר


input:url

דוגמא לקוד המלא


<input type="url" name="" id="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה