דוגמא לקוד המקוצר


keygen

דוגמא לקוד המלא


<keygen />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה