דוגמא לקוד המקוצר


label

דוגמא לקוד המלא


<label for=""></label>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה