דוגמא לקוד המקוצר


leg

דוגמא לקוד המלא


<legend></legend>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה