דוגמא לקוד המקוצר


link

דוגמא לקוד המלא


<link rel="stylesheet" href="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה