דוגמא לקוד המקוצר


link:atom

דוגמא לקוד המלא


<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom" href="atom.xml" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה