דוגמא לקוד המקוצר


link:favicon

דוגמא לקוד המלא


<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה