דוגמא לקוד המקוצר


link:import

דוגמא לקוד המלא


<link rel="import" href="component.html" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה