דוגמא לקוד המקוצר


link:print

דוגמא לקוד המלא


<link rel="stylesheet" href="print.css" media="print" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה