דוגמא לקוד המקוצר


link:rss

דוגמא לקוד המלא


<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="rss.xml" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה