דוגמא לקוד המקוצר


link:touch

דוגמא לקוד המלא


<link rel="apple-touch-icon" href="favicon.png" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה