דוגמא לקוד המקוצר


map

דוגמא לקוד המלא


<map name=""></map>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה