דוגמא לקוד המקוצר


map+

דוגמא לקוד המלא


<map name="">
    <area shape="" coords="" href="" alt="" />
</map>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה