דוגמא לקוד המקוצר


marquee

דוגמא לקוד המלא


<marquee behavior="" direction=""></marquee>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה