דוגמא לקוד המקוצר


menu:c

דוגמא לקוד המלא


<menu type="context"></menu>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה