דוגמא לקוד המקוצר


menu:toolbar

דוגמא לקוד המלא


<menu type="toolbar"></menu>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה