דוגמא לקוד המקוצר


meta:compat

דוגמא לקוד המלא


<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה