דוגמא לקוד המקוצר


meta:utf

דוגמא לקוד המלא


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה