דוגמא לקוד המקוצר


mn

דוגמא לקוד המלא


<main></main>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה