דוגמא לקוד המקוצר


obj

דוגמא לקוד המלא


<object data="" type=""></object>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה