דוגמא לקוד המקוצר


ol+

דוגמא לקוד המלא


<ol>
    <li></li>
</ol>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה