דוגמא לקוד המקוצר


optg+

דוגמא לקוד המלא


<optgroup>
    <option value=""></option>
</optgroup>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה