דוגמא לקוד המקוצר


option

דוגמא לקוד המלא


<option value=""></option>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה