דוגמא לקוד המקוצר


param

דוגמא לקוד המלא


<param name="" value="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה