דוגמא לקוד המקוצר


picture

דוגמא לקוד המלא


<picture></picture>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה