דוגמא לקוד המקוצר


prog

דוגמא לקוד המלא


<progress></progress>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה