דוגמא לקוד המקוצר


ri:dpr

דוגמא לקוד המלא


<img srcset="" src="" alt="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה