דוגמא לקוד המקוצר


ri:type

דוגמא לקוד המלא


<picture>
    <source srcset="" type="image/" />
    <img src="" alt="" />
</picture>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה