דוגמא לקוד המקוצר


ri:viewport

דוגמא לקוד המלא


<img sizes="" srcset="" src="" alt="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה