דוגמא לקוד המקוצר


script:src

דוגמא לקוד המלא


<script src=""></script>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה